Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người lao động trong sổ bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người lao động trong sổ bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh thông tin cá nhân người lao động do đơn vị cung cấp (lỗi ở khâu đánh máy vi tính hoặc ghi sai) ,Công văn giải trình của đơn vị có cam kết tính xác thực của nội dung công văn.Hồ sơ lý lịch gốc lưu tại đơn vị,Sổ bảo hiểm xã hội (nếu sổ đã ghi sai thông tin)….. Điều chỉnh thông tin nhân thân NLĐ I. DO LỖI CỦA ĐƠN  VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (lỗi đánh máy):  ▪  Đối tượng:   Điều chỉnh thông tin cá nhân người…

Một số lưu ý khi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Một số lưu ý khi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CHẾ ĐỘ BHXH THEO BẢNG KÊ Điều kiện cần lưu ý trước khi nộp các loại hồ sơ ốm, thai sản, nghỉ dưỡng sức: ·Đơn vị phải đóng tiền đến thời điểm duyệt chứng từ ·Nếu nghỉ ốm, sẩy thai đủ 14 ngày/tháng (sau khi đã trừ chủ nhật, ngày lễ) đơn vị phải báo giảm tại phòng thu. ·Sinh con, con chết phải báo giảm tại phòng thu ·Đơn vị đề nghị duyệt chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi người lao động đi làm…

1 số lưu ý khi giải quyết chế độ hưu trí

1 số lưu ý khi giải quyết chế độ hưu trí

Theo hướng dẫn của Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội: thời điểm hưởng lương hưu của người lao động đủ điều kiện theo qui định khi … Một số lưu ý khi giải quyết chế độ lưu trí theo hướng dẫn của Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội như sau : Theo hướng dẫn của Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội: thời điểm hưởng lương hưu…

Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện

Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện

Theo luật bảo hiểm xã hội Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có tổng thời gian tham gia BHXH (kể cả tham gia bắt buộc) 20 năm trở lên. Mức trợ cấp tính từ năm đóng BHXH thức 26 (nữ) và năm thứ 31 (nam). Mỗi năm được hưởng 0,5 tháng mức thu nhập …….. Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện : A. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 1. Điều kiện hưởng: 1.1 Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có tổng thời gian tham gia BHXH…

Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân quy định về một số chế độ BHXH bắt buộc; tổ chức, thực hiện BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;… 1. Một số chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu Theo Nghị định 33,…

Khoản 2 điều 28 trong luật bảo hiểm xã hội

Khoản 2 điều 28 trong luật bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Trong phần bảo hiểm bắt buộc , mục 1 về chế độ ốm đau có các nội dung sau : Điều 24. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2…

Quy định về chế độ trong luật bảo hiểm xã hội

Quy định về chế độ trong luật bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội số58/2014/QH13 được quốc hội ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định về chế độ trong bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội , quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Luật BHXH quy định các loại hình,…

Khoản trích theo lương mới nhất 2016 NLĐ cần nắm vững

Khoản trích theo lương mới nhất 2016 NLĐ cần nắm vững

Chi tiết các khoản trích theo lương mới nhất 2016 Người lao động cần nắm vững tránh trường hợp xảy ra sai sót như sau: Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định bắt đầu từ ngày 1/12/2015 mức trích các khoản như: bảo hiểm xã hội theo lương, mức tiền công, tiền lương đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Kinh Phí Công Đoàn và các hình thức đóng cụ thể khác được tính chi tiết…

Xem Thêm : luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất