Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Hiện nay việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là 1 trong những yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Việc trốn đóng bảo hiễm xã hội cũng đã được đưa vào bộ luật hình sự ( sửa đổi ) . Tuy nhiên trong quá trình đăng ký đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì các doanh nghiệp và người lao động gặp không ít khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ thủ tục cũng như sự hiểu biết…

Xem Thêm : luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất