Mức phạt nộp chậm bảo hiểm xã hội BHYT, BHTN năm 2016

Mức phạt nộp chậm bảo hiểm xã hội BHYT, BHTN năm 2016

Hiện nay việc đóng bảo hiểm cho người lao động là 1 trong những yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Việc trốn đóng bảo hiễm xã hội cũng đã được đưa vào bộ luật hình sự ( sửa đổi ) .Tuy nhiên không ít doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí đã và đang trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hoặc thường xuyên nộp chậm bảo hiểm xã hội cho người lao động.  Theo khoản 19 điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015(có…

Xem Thêm : luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất