Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2016

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2016

Theo quy định mới nhất về luật bảo hiểm xã hội 2016 thì mức đóng bảo hiểm năm 2016 là 32.5%. Trong đó các doanh nghiệp phải đóng 22% và người lao động phải đóng 10.5%. Theo quyết định 959/QĐ-BHXH ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2016 thì mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau : – Mức đóng bảo hiểm xã hội: 26%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị đóng 18%. – Mức…

Xem Thêm : luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất