Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương Người Lao Động đã đóng BHXH năm 2016

Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương Người Lao Động đã đóng BHXH năm 2016

Hướng dẫn người lao động về việc điều chỉnh tiền lương đã đóng Bảo Hiểm Xã Hội căn cứ vào Nghị định 115/2015/NĐ-CP  làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo Hiểm Xã Hội chi tiết như sau: Người Lao Động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Người Lao Động bắt đầu tham gia Bảo Hiểm Xã Hội trước ngày 01/01/2016 sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ. Người Lao Động bắt…

Xem Thêm : luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất