Cách tính mức lương hưu đóng bảo hiểm xã hội mới 2016

Cách tính mức lương hưu đóng bảo hiểm xã hội mới 2016

Theo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa được ban hành, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân với bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần Theo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo…

Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương Người Lao Động đã đóng BHXH năm 2016

Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương Người Lao Động đã đóng BHXH năm 2016

Hướng dẫn người lao động về việc điều chỉnh tiền lương đã đóng Bảo Hiểm Xã Hội căn cứ vào Nghị định 115/2015/NĐ-CP  làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo Hiểm Xã Hội chi tiết như sau: Người Lao Động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Người Lao Động bắt đầu tham gia Bảo Hiểm Xã Hội trước ngày 01/01/2016 sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ. Người Lao Động bắt…

Xem Thêm : luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất