Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện

bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen

Theo luật bảo hiểm xã hội Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có tổng thời gian tham gia BHXH (kể cả tham gia bắt buộc) 20 năm trở lên. Mức trợ cấp tính từ năm đóng BHXH thức 26 (nữ) và năm thứ 31 (nam). Mỗi năm được hưởng 0,5 tháng mức thu nhập ……..

Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện :

bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen
bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen

A. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
1. Điều kiện hưởng:
1.1 Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có tổng thời gian tham gia BHXH (kể cả tham gia bắt buộc) 20 năm trở lên.
2. Mức hưởng:
– MTNT bình quân: bình quân của MTNT làm căn cứ đóng BHXH trong suốt quá trình tham gia BHXH tự nguyện.
* MTNT này, khi giải quyết chế độ sẽ được tính lại tương ứng với mức trượt giá do Nhà nước công bố.
* Nếu người tham gia có quá trình đóng BHXH bắt buộc thì MTNT bình quân sẽ là mức bình quân gia quyền của 2 giai đoạn.
– Tỷ lệ lương hưu:
* 15 năm đầu đóng BHXH = 45%;
* Từ năm thứ 16 trở đi mỗi năm thêm 2% (đối với nam) và 3% (đối với nữ);
* Tối đa không quá 75%.
2.2. Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:
Mức trợ cấp tính từ năm đóng BHXH thức 26 (nữ) và năm thứ 31 (nam). Mỗi năm được hưởng 0,5 tháng mức thu nhập bình quân đóng BHXH.
2.3. Điều chỉnh lương hưu:
Lương hưu sẽ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt từng thời kỳ, theo công bố của Nhà nước.
2.4. Trợ cấp BHXH 1 lần:
Người tham gia BHXH tự nguyện chưa đủ 20 năm, nếu không đóng tiếp được nhận trợ cấp BHXH 1 lần.
Mức trợ cấp  =  Số năm đóng BHXH  x     1,5  x    Mức thu nhập tháng bình quân
Nếu mới tham gia BHXH dưới 1 năm, mức trợ cấp bằng số tiền đã đóng (mức tối đa không quá 1,5 MTNT bình quân).
B. CHẾ ĐỘ TUẤT
1. Mai táng phí:
1.1 Điều kiện hưởng:
– Người đang tham gia BHXH tự nguyện chết và có ít nhất 5 năm đóng BHXH.
– Chết khi đang hưởng lương hưu.
1.2 Mức hưởng: 10 tháng lương tối thiểu.
2. Tuất 1 lần cho thân nhân người chết:
3.1 Tham gia dưới 1 năm: Bằng số tiền đã đóng; mức tối đa không quá 1,5 MTNT bình quân đóng BHXH tự nguyện.
3.2 Tham gia từ đủ 1 năm trở lên: Mỗi năm đóng hưởng 1,5 tháng thu nhập bình quân đóng BHXH.
3.3 Người đang hưởng lương hưu:
Tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng;
Nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.
3. Tuất hàng tháng:
Người đang tham gia BHXH tự nguyện hoặc đang hưởng lương hưu mà có 15 năm tham gia BHXH bắt buộc thì được giải quyết tuất hàng tháng theo chế độ tuất của BHXH bắt buộc.
Người tham gia BHXH tự nguyện khi hưởng lương hưu được hưởng chế độ bảo hiểm y tế suốt đời.

Từ khóa tìm kiếm :

điều kiện đóng bhxh tự nguyện
quyền lợi của người đóng bảo hiểm xã hội
bao hiem xa hoi tu nguyen
bao hiem xa hoi co quyen loi gi
bao hiem xa hoi tu nguyen nam 2015

Từ khóa:   luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất

Related posts

Leave a Comment