Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân quy định về một số chế độ BHXH bắt buộc; tổ chức, thực hiện BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;…

1. Một số chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu

Theo Nghị định 33, lao động nữ mang thai hộ khi sinh mà có đủ Điều kiện tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội thì được hưởng các chế độ sau:

– Trợ cấp một lần cho mỗi đứa trẻ bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ mang thai hộ sinh;

– Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản kể từ ngày nghỉ việc trước khi sinh cho đến ngày giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian tại Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời Điểm giao đứa trẻ hoặc thời Điểm đứa trẻ chết mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì lao động nữ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thời Điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ là thời Điểm ghi trong văn bản xác nhận thời Điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ;

– Sau thời gian hưởng chế độ thai sản tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 33/2016 hoặc Điểm b Khoản 3 Điều 5 Nghị định 33 năm 2016, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì lao động nữ mang thai hộ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo Điều 41 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động nữ mang thai hộ đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước thời Điểm sinh.

2. Quỹ bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội theo Khoản 1 Điều 85 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội, được Điều 14 Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn, theo đó:

– Người lao động tại Khoản 1 và Khoản 4 (đối với người lao động hưởng tiền lương) Điều 2 Nghị định số 33/2016/NĐ hằng tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên tổng quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động tại Khoản 1 và Khoản 4 (đối với người lao động hưởng tiền lương) Điều 2 NĐ 33/2016, gồm:

+ Đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

+ Đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

3. Trình tự, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu

Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ BHXH và là cơ sở để giải quyết chế độ BHXH đối với từng cá nhân. Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

Nghị định 33 có hiệu lực từ ngày 26/06/2016.

Chi tiết :

Bạn có thể download Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân TẠI ĐÂY Hoặc xem trực tiếp bên dưới :

Từ khóa:  

Bình luận

  • Bài viết mới cập nhật

  • Tem chống hàng giả
    Kết quả XS Mega 6/45 Mới nhất
    Cập nhập kết quả xổ số Vietlott 19/2 Mới nhất
  • Thẻ

    Bảo Hiểm Xã Hội tự nguyện đóng bao nhiêu chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành chế độ bảo hiểm xã hội thai sản cách tính bảo hiểm thất nghiệp cách tính bảo hiểm thất nghiệp 2016 cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới cách tính bảo hiểm thất nghiệp như thế nào Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần cách tính bảo hiểm xã hội một lần cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất cách tính lãi chậm nộp bhxh cách tính lãi chậm nộp bhxh 2015 hướng dẫn điều chỉnh lương đã đóng bảo hiểm Luật bảo hiểm 2006 luật bảo hiểm 2016 Luật bảo hiểm xã hội Luật bảo hiểm xã hội 2006 luật bảo hiểm xã hội 2014 luật bảo hiểm xã hội 2016 luật bảo hiểm xã hội 2016 mới luật bảo hiểm xã hội 2016 mới nhất luật bảo hiểm xã hội mới nhất Luật bảo hiểm xã hội mới nhất số 58/2014/QH13 luật bảo hiểm xã hội mới nhất về chế độ thai sản luật bảo hiểm xã hội năm 2016 Luật bảo hiểm xã hội số 46/2014/QH13 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 Luật bảo hiểm y tế Luật bảo hiểm y tế 2008 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại hà nội mức phạt chậm đóng bhxh năm 2015 Mức phạt nộp chậm bảo hiểm xã hội mức đóng bảo hiểm xã hội mức đóng bảo hiểm xã hội 2016 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2016 thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp mới nhất Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 thủ tục làm bảo hiểm xã hội lần đầu thủ tục nộp bảo hiểm xã hội lần đầu Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu 2016 thủ tục đóng bảo hiểm xã hội lần đầu đóng bảo hiểm xã hội