Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người lao động trong sổ bảo hiểm xã hội

huong-dan-dieu-chinh-thong-tin-nguoi-lao-dong-trong-bao-hiem-xa-hoi

Điều chỉnh thông tin cá nhân người lao động do đơn vị cung cấp (lỗi ở khâu đánh máy vi tính hoặc ghi sai) ,Công văn giải trình của đơn vị có cam kết tính xác thực của nội dung công văn.Hồ sơ lý lịch gốc lưu tại đơn vị,Sổ bảo hiểm xã hội (nếu sổ đã ghi sai thông tin)…..


Điều chỉnh thông tin nhân thân NLĐ

I. DO LỖI CỦA ĐƠN  VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (lỗi đánh máy): 

▪  Đối
tượng:

 

Điều chỉnh thông tin cá nhân người lao động do đơn vị cung cấp (lỗi ở khâu đánh máy vi tính hoặc ghi sai)

▪ Hồ sơ yêu cầu:

 

Công văn giải trình của đơn vị có cam kết tính xác thực của nội dung công văn.

1b

 

Hồ sơ lý lịch gốc lưu tại đơn vị.

 

 

Sổ BHXH (nếu sổ đã ghi sai thông tin).

 

1b

 

Mẫu 3b-TBH

 

3b

 

Biên bản đổi sổ (do cơ quan BHXH cấp)

2b

 

▪ Thời
gian nộp hồ sơ:

 

Đơn vị nộp hồ sơ vào buổi sáng trong tuần từ ngày 01 đến ngày 20 của tháng.

 

▪ Thời
gian hẹn trả hồ sơ:

 

05 ngày làm việc

 

 

II. DO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH NHÂN THÂN:

▪  Đối
tượng:

 

Điều chỉnh thông tin cá nhân do người lao động điều chỉnh nhân thân.

▪ Hồ sơ
yêu cầu:

 

Đơn của người lao động có cơ quan tư pháp hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận

 

1b

 

Hồ sơ tư pháp, giấy khai sinh, CMND…

 

1b

 

Công văn đề nghị của đơn vị sau khi đã điều chỉnh hồ sơ gốc lưu tại đơn vị.

 

1b

 

Sổ BHXH (nếu sổ đã ghi sai thông tin).

 

Chú ý: trường hợp phải đổi sổ, nếu sổ có quá trình qua nhiều đơn vị sử dụng lao động thì đơn vị sau cùng có trách nhiệm ký và xác nhận toàn bộ quá trình tham gia của người lao động.

 

1b

 

Mẫu 3b-TBH

 

3b

 

Biên bản đổi sổ (do cơ quan BHXH cấp)

 

2b

 

▪ Thời
gian nộp hồ sơ:

 

Đơn vị nộp hồ sơ vào buổi sáng trong tuần từ ngày 01 đến ngày 20 của tháng.

 

▪ Thời
gian hẹn trả hồ sơ:

 

05 ngày làm việc

 

 III. DO MƯỢN HỒ SƠ : 

▪  Đối
tượng:

 

Người lao động mượn hồ sơ người khác để xin việc, nay xin điều chỉnh lại hồ sơ gốc và hồ sơ BHXH.

 

▪ Hồ sơ
yêu cầu:

 

Đơn giải trình lý do mượn hồ sơ của người mượn tên có xác nhận của chính quyền địa phương, CMND và hộ khẩu của người mượn tên (sao y)

 

1b

 

Đơn giải trình lý do mượn hồ sơ của người cho mượn tên có xác nhận của chính quyền địa phương, trong đó Cam kết không tranh chấp quyền lợi BHXH của người mượn tên.

 

1b

 

Công văn của đơn vị xin điều chỉnh lại hồ sơ BHXH sau khi đã điều chỉnh hồ sơ gốc của người lao động lưu tại đơn vị.

 

1b

 

Mẫu 3b-TBH.

 

3b

 

Sổ BHXH.

 

1b

 

Tờ khai cấp sổ (bản chính)

 

1b

 

Biên bản đổi sổ (do cơ quan BHXH cấp)

 

2b

 

▪ Thời
gian nộp hồ sơ:

 

Đơn vị nộp hồ sơ vào buổi sáng trong tuần từ ngày 01 đến ngày 20 của
tháng.

 

▪ Thời
gian hẹn trả hồ sơ:

 

15 ngày làm việc

 

Từ khóa:   luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất

Related posts

Leave a Comment