Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người lao động trong sổ bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh thông tin cá nhân người lao động do đơn vị cung cấp (lỗi ở khâu đánh máy vi tính hoặc ghi sai) ,Công văn giải trình của đơn vị có cam kết tính xác thực của nội dung công văn.Hồ sơ lý lịch gốc lưu tại đơn vị,Sổ bảo hiểm xã hội (nếu sổ đã ghi sai thông tin)…..


Điều chỉnh thông tin nhân thân NLĐ

I. DO LỖI CỦA ĐƠN  VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (lỗi đánh máy): 

▪  Đối
tượng:

 

Điều chỉnh thông tin cá nhân người lao động do đơn vị cung cấp (lỗi ở khâu đánh máy vi tính hoặc ghi sai)

▪ Hồ sơ yêu cầu:

 

Công văn giải trình của đơn vị có cam kết tính xác thực của nội dung công văn.

1b

 

Hồ sơ lý lịch gốc lưu tại đơn vị.

 

 

Sổ BHXH (nếu sổ đã ghi sai thông tin).

 

1b

 

Mẫu 3b-TBH

 

3b

 

Biên bản đổi sổ (do cơ quan BHXH cấp)

2b

 

▪ Thời
gian nộp hồ sơ:

 

Đơn vị nộp hồ sơ vào buổi sáng trong tuần từ ngày 01 đến ngày 20 của tháng.

 

▪ Thời
gian hẹn trả hồ sơ:

 

05 ngày làm việc

 

 

II. DO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH NHÂN THÂN:

▪  Đối
tượng:

 

Điều chỉnh thông tin cá nhân do người lao động điều chỉnh nhân thân.

▪ Hồ sơ
yêu cầu:

 

Đơn của người lao động có cơ quan tư pháp hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận

 

1b

 

Hồ sơ tư pháp, giấy khai sinh, CMND…

 

1b

 

Công văn đề nghị của đơn vị sau khi đã điều chỉnh hồ sơ gốc lưu tại đơn vị.

 

1b

 

Sổ BHXH (nếu sổ đã ghi sai thông tin).

 

Chú ý: trường hợp phải đổi sổ, nếu sổ có quá trình qua nhiều đơn vị sử dụng lao động thì đơn vị sau cùng có trách nhiệm ký và xác nhận toàn bộ quá trình tham gia của người lao động.

 

1b

 

Mẫu 3b-TBH

 

3b

 

Biên bản đổi sổ (do cơ quan BHXH cấp)

 

2b

 

▪ Thời
gian nộp hồ sơ:

 

Đơn vị nộp hồ sơ vào buổi sáng trong tuần từ ngày 01 đến ngày 20 của tháng.

 

▪ Thời
gian hẹn trả hồ sơ:

 

05 ngày làm việc

 

 III. DO MƯỢN HỒ SƠ : 

▪  Đối
tượng:

 

Người lao động mượn hồ sơ người khác để xin việc, nay xin điều chỉnh lại hồ sơ gốc và hồ sơ BHXH.

 

▪ Hồ sơ
yêu cầu:

 

Đơn giải trình lý do mượn hồ sơ của người mượn tên có xác nhận của chính quyền địa phương, CMND và hộ khẩu của người mượn tên (sao y)

 

1b

 

Đơn giải trình lý do mượn hồ sơ của người cho mượn tên có xác nhận của chính quyền địa phương, trong đó Cam kết không tranh chấp quyền lợi BHXH của người mượn tên.

 

1b

 

Công văn của đơn vị xin điều chỉnh lại hồ sơ BHXH sau khi đã điều chỉnh hồ sơ gốc của người lao động lưu tại đơn vị.

 

1b

 

Mẫu 3b-TBH.

 

3b

 

Sổ BHXH.

 

1b

 

Tờ khai cấp sổ (bản chính)

 

1b

 

Biên bản đổi sổ (do cơ quan BHXH cấp)

 

2b

 

▪ Thời
gian nộp hồ sơ:

 

Đơn vị nộp hồ sơ vào buổi sáng trong tuần từ ngày 01 đến ngày 20 của
tháng.

 

▪ Thời
gian hẹn trả hồ sơ:

 

15 ngày làm việc

 

Từ khóa:  

Bình luận

  • Bài viết mới cập nhật

  • Tem chống hàng giả
    Kết quả XS Mega 6/45 Mới nhất
    Cập nhập kết quả xổ số Vietlott 19/2 Mới nhất
  • Thẻ

    Bảo Hiểm Xã Hội tự nguyện đóng bao nhiêu chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành chế độ bảo hiểm xã hội thai sản cách tính bảo hiểm thất nghiệp cách tính bảo hiểm thất nghiệp 2016 cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới cách tính bảo hiểm thất nghiệp như thế nào Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần cách tính bảo hiểm xã hội một lần cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất cách tính lãi chậm nộp bhxh cách tính lãi chậm nộp bhxh 2015 hướng dẫn điều chỉnh lương đã đóng bảo hiểm Luật bảo hiểm 2006 luật bảo hiểm 2016 Luật bảo hiểm xã hội Luật bảo hiểm xã hội 2006 luật bảo hiểm xã hội 2014 luật bảo hiểm xã hội 2016 luật bảo hiểm xã hội 2016 mới luật bảo hiểm xã hội 2016 mới nhất luật bảo hiểm xã hội mới nhất Luật bảo hiểm xã hội mới nhất số 58/2014/QH13 luật bảo hiểm xã hội mới nhất về chế độ thai sản luật bảo hiểm xã hội năm 2016 Luật bảo hiểm xã hội số 46/2014/QH13 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 Luật bảo hiểm y tế Luật bảo hiểm y tế 2008 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại hà nội mức phạt chậm đóng bhxh năm 2015 Mức phạt nộp chậm bảo hiểm xã hội mức đóng bảo hiểm xã hội mức đóng bảo hiểm xã hội 2016 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2016 thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp mới nhất Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 thủ tục làm bảo hiểm xã hội lần đầu thủ tục nộp bảo hiểm xã hội lần đầu Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu 2016 thủ tục đóng bảo hiểm xã hội lần đầu đóng bảo hiểm xã hội