Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người lao động trong sổ bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người lao động trong sổ bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh thông tin cá nhân người lao động do đơn vị cung cấp (lỗi ở khâu đánh máy vi tính hoặc ghi sai) ,Công văn giải trình của đơn vị có cam kết tính xác thực của nội dung công văn.Hồ sơ lý lịch gốc lưu tại đơn vị,Sổ bảo hiểm xã hội (nếu sổ đã ghi sai thông tin)….. Điều chỉnh thông tin nhân thân NLĐ I. DO LỖI CỦA ĐƠN  VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (lỗi đánh máy):  ▪  Đối tượng:   Điều chỉnh thông tin cá nhân người…

Một số lưu ý khi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Một số lưu ý khi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CHẾ ĐỘ BHXH THEO BẢNG KÊ Điều kiện cần lưu ý trước khi nộp các loại hồ sơ ốm, thai sản, nghỉ dưỡng sức: ·Đơn vị phải đóng tiền đến thời điểm duyệt chứng từ ·Nếu nghỉ ốm, sẩy thai đủ 14 ngày/tháng (sau khi đã trừ chủ nhật, ngày lễ) đơn vị phải báo giảm tại phòng thu. ·Sinh con, con chết phải báo giảm tại phòng thu ·Đơn vị đề nghị duyệt chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi người lao động đi làm…

1 số lưu ý khi giải quyết chế độ hưu trí

1 số lưu ý khi giải quyết chế độ hưu trí

Theo hướng dẫn của Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội: thời điểm hưởng lương hưu của người lao động đủ điều kiện theo qui định khi … Một số lưu ý khi giải quyết chế độ lưu trí theo hướng dẫn của Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội như sau : Theo hướng dẫn của Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội: thời điểm hưởng lương hưu…

Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện

Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện

Theo luật bảo hiểm xã hội Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có tổng thời gian tham gia BHXH (kể cả tham gia bắt buộc) 20 năm trở lên. Mức trợ cấp tính từ năm đóng BHXH thức 26 (nữ) và năm thứ 31 (nam). Mỗi năm được hưởng 0,5 tháng mức thu nhập …….. Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện : A. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 1. Điều kiện hưởng: 1.1 Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có tổng thời gian tham gia BHXH…

Xem Thêm : luật bảo hiểm xã hộicách tính bảo hiểm xã hộimức đóng bảo hiểm xã hộiluật bảo hiểm xã hội mới nhất